Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

admin

Trwa projekt “W trasie po JaZDAMowy rozwój zawodowy”

O PROJEKCIE: Projekt „W trasie po JaZDAMowy rozwój zawodowy” realizowany jest w okresie od 01.04.2022 do 31.01.2023 na obszarze powiatu mogileńskiego. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które: mieszkają na terenie obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (tj. powiat mogileński), korzystają ze wsparcia w maksymalnie jednym

Czytaj więcej

Trwa projekt “Ciężarówką przez świat – JaZDAMowy rozwój zawodowy”

O PROJEKCIE: Projekt „Ciężarówką przez świat – JaZDAMowy rozwój zawodowy” realizowany jest w okresie od 01.04.2022 do 31.01.2023 na obszarze powiatu mogileńskiego. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które: mieszkają na terenie obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (tj. powiat mogileński), korzystają ze wsparcia w maksymalnie

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „W drodze do JaZDAMowego rozwoju zawodowego”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2022 do 31.01.2023 na obszarze LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami zamieszkującymi na obszarze objętym

Czytaj więcej