13 lat
doświadczenia

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy? – niezbędnik informacyjny

 

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B jest kluczowym etapem na drodze do uzyskania wymarzonych uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego. Aby zdać ten test, kandydaci muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowych aspektów obsługi pojazdu. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo, jak wygląda egzamin teoretyczny kat. B, jakie są jego wymagania, jakie pytania mogą się na nim pojawić oraz jak najlepiej się do niego przygotować, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Kto może podejść do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy?

Zanim kandydat będzie mógł podejść do egzaminu teoretycznego, musi odbyć obowiązkowy kurs na prawo jazdy. Chętny do wzięcia udziału w szkoleniu powinien:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • wyrobić unikalny numer profilu kandydata na kierowcę (PKK) – aby go uzyskać, kandydat musi udać się wraz z własnym zdjęciem do właściwego wydziału komunikacji, który odpowiada jego miejscu zamieszkania i wypełnić wniosek. Wyrobienie profilu kandydata jest bezpłatne;
 • przeprowadzić obowiązkowe badanie lekarskie, które jest dodatkowo płatne.

Podstawowy kurs na prawo jazdy kat. B obejmuje 30 godzin lekcji teoretycznych (po 45 minut każda) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 minut). Jest to standardowy pakiet, dzięki któremu można podejść do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Natomiast ile wyniesie całkowity czas wykonania kursu, zależy wyłącznie od kandydata. Można zdecydować się również na wykupienie dodatkowych jazd, w trakcie których doszlifuje się swoje umiejętności i nabierze się większej pewności na drodze.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B?

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w sali komputerowej w jednym z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). Każdy z przystępujących do testu sprawdzającego nabytą wiedzę ma przydzielone swoje indywidualne stanowisko, przy którym odpowiada na pytania, korzystając z urządzenia elektronicznego. Program służący do wypełniania egzaminu jest skonstruowany w sposób intuicyjny. Dzięki czemu nawet osoba, która nie korzysta na co dzień z komputera, z pewnością sobie poradzi z udzieleniem odpowiedzi. Aby w ogóle przystąpić do wypełniania egzaminu, zdający musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Warto również zjawić się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem testu, aby się na niego nie spóźnić.

Ile trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Czas na napisanie egzaminu teoretycznego jest ściśle wyznaczony. Ważne, aby rozłożyć go w taki sposób, aby udało się odpowiedzieć na wszystkie zawarte w nim pytania. Zatem ile trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Część teoretyczna zajmuje wyłącznie 25 minut. Co ważne, jeśli kandydat na kierowcę chce uzyskać prawo jazdy na więcej niż jedną kategorię, to oba egzaminy teoretyczne można zdać za jednym razem. Wówczas czas na ich wypełnienie wydłuża się o kolejne 25 minut. Dzięki czemu kandydat przystępujący równocześnie do teorii z kat. B i kat. C może mieć łącznie 50 minut na udzielenie wszystkich odpowiedzi.

Na rozwiązanie pojedynczego pytania zdający ma również określoną ilość czasu. Rozkłada się to w następujący sposób:

 • w części podstawowej ma on 20 sekund, aby zapoznać się z treścią pytania oraz tylko 15 sekund na udzielenie odpowiedzi;
 • z kolei na etapie pytań specjalistycznych zdający posiada 50 sekund zarówno na przeczytanie treści zadania, jak i na udzielenie na nie odpowiedzi.

W przypadku, gdy nie uda się odpowiedzieć na pytanie w wyznaczonym czasie, to niestety nie ma możliwości powrotu do niego. Zostaje ono po prostu niezaliczone.

Z ilu pytań składa się egzamin teoretyczny?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa regularnie aktualizuje bazę pytań, które mogą pojawić się na egzaminie. Łącznie jest ich prawie 3700. Jednakże trzeba sobie zdawać sprawę, że to ogólna pula pytań dotycząca wszystkich typów kategorii prawa jazdy. Niektóre są związane wyłącznie z jedną kategorią, a inne mogą występować w każdej z nich tj. A, B, C, D, T. W 2024 roku liczba pytań dotycząca stricte kat. B wynosi 2125.

Sam egzamin teoretyczny składa się raptem z 32 pytań, które pochodzą z wyżej wspomnianej bazy. W trakcie testu na komputerze pojawiają się one losowo. Pytania można podzielić na dwa rodzaje:

 • z wiedzy podstawowej – jest ich 20 i mają postać pytania o rozstrzygnięcie, czyli odpowiedź może być twierdząca lub przecząca;
 • z wiedzy specjalistycznej – tych z kolei jest 12 i tutaj przybierają postać pytania jednokrotnego wyboru A, B lub C.

Ile trzeba zdobyć punktów, aby zdać egzamin teoretyczny?

Każde z pytań egzaminu ma również określoną liczbę punktów. Wygląda to w następujący sposób:

 1. Część egzaminu z wiedzy podstawowej składa się z:
  • 10 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • 6 pytań za 2 punkty o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • 4 pytania za 1 punkt o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Część egzaminu z wiedzy specjalistycznej zawiera:
  • 6 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • 4 pytania za 2 punkty o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • 2 pytania za 1 punkt o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć za część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy, wynosi 74. Aby udało się zaliczyć test, zdający musi zgromadzić co najmniej 68 punktów. Wynik pozytywny bądź negatywny pojawia się od razu na monitorze komputera po zakończeniu egzaminu.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu teoretycznego?

Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, warto przestrzegać kilku kluczowych wskazówek. Przede wszystkim, należy dokładnie zapoznać się z kodeksem ruchu drogowego, który stanowi podstawę wiedzy niezbędnej do bezpiecznego poruszania się po ulicach. Poza tym warto korzystać z podręczników i materiałów online, aby dobrze zrozumieć zagadnienia związane z zasadami obowiązującymi na drodze. Nauka powinna być systematyczna. Nie należy intensywnie wszystkiego wkuwać „na blachę”. Regularne rozwiązywanie testów pomoże utrwalić wiedzę i oswoić się z formułą egzaminu, co zmniejszy stres związany z presją czasu. W trakcie udzielania odpowiedzi nie należy się spieszyć. Koniecznie trzeba czytać i analizować pytania, oglądać filmiki do końca oraz przemyśleć każdą odpowiedź, aby uniknąć błędów. Co najważniejsze, niezdany egzamin teoretyczny to nie koniec świata! Głowa do góry! Można podejść do niego wielokrotnie, aż do osiągnięcia sukcesu.

Podsumowanie

Każdy wielbiciel czterech kółek już od najmłodszych lat marzy o wyrobieniu prawa jazdy. Egzamin teoretyczny jest jednym z kroków, który przybliża do spełnienia tego marzenia. Dzięki niemu kursant może przystąpić do zaliczenia części praktycznej, a później uzyskać pełne uprawnienia umożliwiające prowadzenie auta. Zrozumienie struktury egzaminu, rodzajów pytań oraz zasad oceniania może znacząco zwiększyć szanse na jego pomyślne zdanie. Kluczem do sukcesu jest systematyczna nauka, korzystanie z dostępnych materiałów edukacyjnych oraz regularne testowanie swojej wiedzy, wykorzystując do tego celu próbne egzaminy. Należy pamiętać, że solidne przygotowanie nie tylko ułatwi zaliczenie testu, ale również uczyni przyszłego kierowcę bardziej świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zapraszamy do zapisania się na nasze kursy jazdy kat. B i spełnienia swojego marzenia o prawku!

Nauka jazdy a nowe przepisy drogowe

 

Każdy ośrodek szkolenia kierowców, który przygotowuje do egzaminów na prawo jazdy, powinien w swoich szkoleniach uwzględniać także najnowsze przepisy. Kursanci muszą bowiem być świadomi tego, że prawo ulega zmianie. Kiedy staną się już posiadaczami prawa jazdy kat. B, będą zobowiązani nie tylko przestrzegać przepisów o ruchu drogowym, ale także samodzielnie śledzić wszystkie ich aktualizacje. W naszym OSKBydgoszczy kładziemy duży nacisk zarówno na kwestie praktyczne, jak i teoretyczne. Zależy nam na tym, aby wszyscy uczestnicy kursu na prawo jazdy byli w przyszłości dobrymi kierowcami.

Nowe przepisy dla kierowców w 2024 roku

Przepisy mają to do siebie, że stale ulegają zmianom i nowelizacjom. Dotyczy to również zasad ruchu drogowego. Prowadzony przez nas kurs na prawo jazdy w Bydgoszczy uwzględnia w cenie również aktualne uwarunkowania prawne dla kierowców. W 2024 roku uległy one znaczącym zmianom, które nie dotyczą tylko stricte samych zasad ruchu drogowego. Część z nich wynika z dostosowywania norm do prawodawstwa unijnego, inne to rozwiązania rodzime. Mają jednak znaczenie dla obecnych i przyszłych kierowców. Za najważniejsze zmiany w tym kontekście w 2024 roku należy uznać:

 • Kary za brak OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego to obowiązek jego właściciela. Niedopełnienie go wiąże się więc z określonymi sankcjami. Dla właścicieli z prawem jazdy cennik kar uległ zmianie. W 2024 roku brak wymaganego ubezpieczenia będzie jeszcze bardziej kosztowny. Wysokość grzywny jest tu powiązana z minimalnym wynagrodzeniem w kraju, rodzajem pojazdu oraz czasem zwłoki.
 • Obowiązek przerejestrowania pojazdu – przy zakupie samochodu nakaz ten ciąży na nowym właścicielu. Przerejestrowania pojazdu na swoje dane należy dokonać w ciągu 30 dni. Dotyczy to również firm zajmujących się sprzedażą aut, choć dla dealerów wyznaczono termin 90 dni. Za niedopełnienie obowiązku przerejestrowania pojazdu grozi grzywna według ogólnodostępnego cennika.
 • Automatyczne wyrejestrowanie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 r., których posiadacze nie zawarli umowy ubezpieczenia OC przez okres dłuższy niż 10 lat. Podobnie skutkuje brak ważnych badań technicznych przez ten czas. Przepis nie dotyczy jednak zabytków oraz pojazdów wolnobieżnych. Podlegają one pod inne uregulowania. Co istotne, wyrejestrowany z bazy pojazd, może być ponownie zarejestrowany.
 • Konfiskata pojazdu nietrzeźwemu kierowcy – ten przepis Kodeksu karnego obejmuje prowadzących z zawartością alkoholu we krwi większą niż 1,5 promila oraz sprawcę wypadku z zawartością alkoholu we krwi większą niż 1 promil. Ucieczka z miejsca zdarzenia jest traktowana w podobny sposób, nawet jeśli kierowca nie był nietrzeźwy. Surowiej traktowani będą także recydywiści, nawet przy mniejszej zawartości alkoholu we krwi. Ostateczną decyzję o zajęciu pojazdu lub opłacie równej jego równowartości w przypadku leasingu czy wynajmu podejmuje sąd. Ustawodawca przewidział oprócz tego inne surowe kary dla nietrzeźwych kierowców.
 • Strefy Czystego Transportu (SCT) – początkowo mają pojawić się w kilku miastach w Polsce, z czasem pewnie będzie ich przybywać. Przepisy wymuszają zakaz wjazdu do tych miejscowości lub określonych dzielnic starszych modeli pojazdów, za co grozi grzywna. Nie podlegają jednak temu samochody zabytkowe, służb mundurowych, karetki, karawany czy przewożące osoby niepełnosprawne. Wszystko zależne będzie więc od regulacji lokalnych.
 • Zmiany w egzaminowaniu kierowców – osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy mogą się teraz wylegitymować także z pomocą aplikacji mObywatel. Postanowiono również zmniejszyć stres podczas części praktycznej. W związku z tym egzaminator nie musi informować o błędach oraz niezdaniu egzaminu w trakcie jego przeprowadzania i go przerywać. Może to zrobić dopiero po powrocie do ośrodka egzaminacyjnego. Podczas egzaminu motocyklistów egzaminator będzie przebywał na siedzeniu pasażera pojazdu jadącego za nim, a nie jak dotychczas z perspektywy kierowcy.
 • Kwestia płatnego przewozu osób – istotna zmiana polega na tym, że na terenie naszego państwa będzie można go realizować wyłącznie na podstawie polskiego prawa jazdy, a dokumenty z innego kraju nie będą tu honorowane. Dodatkowo taksówkarz (w tym także kierowca Bolta czy Ubera) musi pozostać osobą niekaraną.
 • Podwójne mandaty – to pomysł, aby karać recydywistów. Za powtórne wykroczenie stawka mandatu ma zostać podwojona. Cena za nieprzestrzeganie przepisów będzie zatem bardzo wysoka.
 • Tablice rejestracyjne po nowemu – przepisy te mają na celu ujednolicenie oznaczeń pojazdów poruszających się po drogach. W związku z tym, dawniej używane czarne tablice rejestracyjne z białymi literami i cyframi są już niezgodne z prawem. Za ich używanie grozi grzywna. Wprowadzono także tablice rejestracyjne z pomarańczowym tłem, ale mogą być one wykorzystywane wyłącznie w przypadku pojazdów stricte sportowych.
 • Wymogi dla producentów – od połowy 2024 r. wszystkie nowe samochody będą musiały być wyposażone w nowoczesne systemy zwiększające bezpieczeństwo. W pojazdach wyprodukowanych wcześniej nie ma takiego wymogu. W tych nowych konieczne będą: inteligentny asystent prędkości, system ostrzegający podczas cofania, system rejestrujący parametry jazdy (tzw. czarna skrzynka), system monitorujący uwagę kierowcy oraz system awaryjnego hamowania.
 • Nowy rodzaj paliwa na stacjach – od początku 2024 r. Polska dołączyła w tym aspekcie do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Paliwo E10 z większą zawartością biokomponentów zastąpiło popularną benzynę bezołowiową 95-oktanową z oznakowaniem E5. Nie każdy pojazd powinien być jednak tankowany nowym paliwem, więc warto sprawdzić konkretny model w wyszukiwarce przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W przypadku starszych aut konieczne może okazać się przejście na droższą benzynę 98-oktanową.
 • Podatek od zakupu samochodów używanych – dotyczy to pojazdów spalinowych z silnikiem Diesla, benzynowym, LPG oraz hybryd. Zmiana ta została zaplanowana na koniec 2024 r. Jednocześnie kary za nieopłacenie podatku mają zostać zwiększone.

Zmian będzie znacznie więcej

Wiele nowelizacji w przepisach wynika z unijnej polityki na rzecz ekologii oraz zwiększania bezpieczeństwa na drodze. Propozycji zmian jest znacznie więcej i można spodziewać się ich stopniowego wdrażania także w polskim prawie drogowym. Do ważniejszych pomysłów na pewno należy zaliczyć regularne badania psychologiczne dla kierowców w wieku powyżej 65 lat. Rozważa się również obniżenie masy całkowitej pojazdów dla prawa jazdy kat. B, wprowadzenie białego światła na sygnalizacji świetlnej czy zaostrzenie kar za przekroczenie prędkości.

Niewykluczone, że młodych kierowców w przyszłości czekają nowe ograniczenia. Wśród propozycji wymienia się m.in. zakaz siadania za kierownicą nocą czy prowadzenie pojazdu w obecności doświadczonego posiadacza prawa jazdy. Ceny za jego uzyskanie też zapewne będą ulegać zmianom. Jazda bez wymaganych uprawnień zdaniem wielu europarlamentarzystów powinna stanowić poważne wykroczenie drogowe. Zachęcamy więc do zapoznania się z ofertą kursów na prawo jazdy w naszym ośrodku szkolenia kierowców w Bydgoszczy. Przygotujemy Cię we właściwy sposób do zdania egzaminów, ale pokażemy również, jak być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego.

10 najczęstszych błędów kierowców podczas jazdy — jak ich uniknąć?

 

Jako doświadczeni instruktorzy nauki jazdy w szkole Jazdam często spotykamy się na drogach z kierowcami, którzy popełniają te same błędy. Niezależnie od tego, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, narażają siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. W związku z tym w dzisiejszym artykule omówimy 10 najczęstszych błędów popełnianych podczas jazdy i podpowiemy, jak ich uniknąć, abyś stać się odpowiedzialniejszym kierowcą.

1. Nadużywanie sprzęgła

W ciągu naszej wieloletniej praktyki prowadzenia kursów na prawo jazdy zauważyliśmy, że większość kursantów, jak i pełnoprawnych kierowców ma problem z prawidłowym używaniem sprzęgła. Dotyczy to przede wszystkim nadmiernego naciskania na pedał sprzęgła lub na długim trzymaniu go wciśniętego w nieodpowiednich momentach. Może to prowadzić do jego szybszego zużycia i poważnych uszkodzeń mechanizmu napędowego pojazdu. Aby tego uniknąć, trzeba nauczyć się prawidłowej techniki prowadzenia auta z manualną skrzynią biegów. Należy przyswoić sobie zasady zmiany biegów, takie jak płynne włączanie i wyłączanie sprzęgła oraz dostosowywanie obrotów silnika do prędkości jazdy. Kierowcy powinni też unikać długotrwałego trzymania pedału sprzęgła wciśniętego, szczególnie w sytuacjach, gdy nie jest to konieczne, na przykład podczas postoju na światłach. Alternatywą jest zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów – dla osób zainteresowanych oferujemy również kursy na prawo jazdy właśnie na takie pojazdy. Zachęcamy do zapisów!

2. Przejazd na czerwonym świetle

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie przejechał na czerwonym świetle. Takie zachowanie jest dość częste wśród kierowców, jednak bardzo ryzykowne. Jazda na czerwonym świetle to nie tylko wykroczenie, ale także ogromne zagrożenie dla Ciebie i innych uczestników ruchu, wobec czego grozi za nie mandat w wysokości 500 zł i nawet 15 punktów karnych. Specyficznym typem sygnalizacji świetlnej wartym omówienia jest strzałka warunkowa. Jej pojawienie się uprawnia kierowcę do skrętu w prawo pomimo czerwonego światła dla ruchu prostopadłego, przy czym przepisy wskazują, że konieczne jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem. Nieprzestrzeganie właśnie tego warunku jest wręcz nagminne, dlatego w czasie nauki jazdy z naszymi kursantami zwracamy na to szczególną uwagę Wnioskując, przejazd na czerwonym świetle niesie za sobą duże ryzyko zderzenia z pojazdem lub pieszymi. Stanowi jawne naruszenie przepisów ruchu drogowego, a dodatkowo ryzykujesz nie tylko mandatem, ale przede wszystkim życiem. Zalecamy więc przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy, unikanie pośpiechu i planowanie podróży z wyprzedzeniem.

3. Złe nawyki w hamowaniu

Niewłaściwe hamowanie może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze. Podstawową zasadą jest unikanie ostrego ruszania i gwałtownego hamowania. Powoduje to duże przeciążenia – działające w nich siły są przenoszone na części mechaniczne, przyczyniając się do ich szybszego zużycia. Takie działania równie niekorzystnie wpływają na klocki i tarcze hamulcowe, a także na opony. Ważną czynnością, która stanowi element każdego kursu i egzaminu na prawo jazdy, jest przejeżdżanie przez próg zwalniający – wiele osób robi to nieprawidłowo. Liczy się podstawowa zasada: hamujemy przed progiem, nie w trakcie pokonywania go. W naszej szkole jazdy zależy nam na tym, aby kursanci od początku przygody z prowadzeniem auta nie wyrobili złych nawyków w hamowaniu. Kładziemy również nacisk na naukę ekonomicznej jazdy. W związku z tym zapoznajemy ich z techniką hamowania silnikiem, a także działaniem systemu ABS.

Dodatkowe wskazówki od nas: staraj się hamować stopniowo i wcześniej, aby uniknąć nagłych manewrów i kolizji. Pamiętaj również o zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami, a także dostosowaniu siły i drogi hamowania do panujących w danej chwili warunków drogowych..

4. Nieprawidłowe trzymanie kierownicy

Właściwe trzymanie kierownicy to jedno z pierwszych zagadnień omawianych przez nas na zajęciach praktycznych kursu na prawo jazdy. Przyjmuje się, że prawidłowym ustawieniem jest ułożenie rąk w pozycji “za piętnaście trzecia”, natomiast przy manewrze skrętu powinno się unikać ich krzyżowania. Równie istotna jest odpowiednia koordynacja rąk i nóg podczas prowadzenia. Niestety, w praktyce wygląda to inaczej, gdyż kierowcy często trzymają kierownicę jedną ręką lub w inny dowolny sposób, co może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem w przypadku nagłego manewru lub zderzenia. Aby uniknąć tego błędu, zawsze należy przestrzegać wyżej wymienionych zasad, co pozwoli być skupionym na drodze i gotowym do szybkiej reakcji na zmienne warunki drogowe.

5. Niewłaściwa obserwacja drogi

Brak odpowiedniej obserwacji drogi może prowadzić do niezauważenia istotnych sytuacji na drodze, takich jak zmiany pasa ruchu czy pojawienie się pieszych – to właśnie z ich udziałem wypadków jest najwięcej. Co oznacza właściwa obserwacja? Przede wszystkim dalekie patrzenie, przewidywanie oraz przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania do uczestników ruchu. Zawsze warto z wyprzedzeniem planować ruch, przygotować się do zakrętu czy wyprzedzania, co pozwoli ograniczyć nerwowe manewry lub odpowiednio wcześnie zobaczyć przeszkodę. Nasza rada dla każdego kierowcy: regularnie sprawdzaj lusterka i martwe pole, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i śledź wszystko, co dzieje się wokół pojazdu.

6. Nieostrożne wyprzedzanie

Wyprzedzanie to jeden z najbardziej ryzykownych manewrów na drodze. Dodatkowo często jest wykonywane niewłaściwie, a może przejawiać się to na wiele sposobów. Zalicza się do nich poprzedzająca jazda na zderzaku i brak odpowiedniej sygnalizacji. Takie zachowania sprawiają, że inni kierowcy są zdezorientowani i niepewni zamiarów wyprzedzającego. Oprócz tego wielu kierowców zapomina o wcześniejszym upewnieniu się o możliwości wykonania manewru w lusterkach. Warto też wspomnieć o tym aspekcie w świetle przepisów, które często są łamane. Niezwykle istotny pozostaje fakt, iż prawo zabrania wyprzedzania na zakrętach i przejściach dla pieszych, co niestety notorycznie zauważamy podczas jazd z kursantami. Jako najniebezpieczniejszy z ekscesów drogowych można jednak niewątpliwie wskazać tzw. wyprzedzanie na trzeciego. Taki manewr zmusza kierowców jadących z naprzeciwka do wyhamowania lub zjechania na poboczę, a w najgorszym przypadku powoduje czołowe zderzenie z dużą prędkością. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, do wyprzedzania warto podchodzić ze szczególną ostrożnością, co zawsze powtarzamy uczestnikom naszych szkoleń. Każdy kierowca przed wykonaniem manewru powinien upewnić się, że ma wystarczającą widoczność i przestrzeń oraz niezmiennie przestrzegać znaków drogowych, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

7. Nieodpowiednie zapięcie pasów bezpieczeństwa

Zapięcie pasów bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo podróżowania. Wiele osób lekceważy ten obowiązek, nie używając ich wcale bądź robiąc to źle. W związku z tym warto przypomnieć zasady ich prawidłowego stosowania. Pas powinien płasko przylegać do ciała na całej powierzchni. Jeśli został zapięty zbyt luźno lub poskręcał się, jego skuteczność spada kilkukrotnie i może nie przytrzymać nas odpowiednio w razie wypadku. Błąd, o którym warto wspomnieć, to trzymanie pasa pod pachą lub za plecami – taka praktyka również nie jest dozwolona. Należy zaznaczyć, że zapięcie pasów jest obowiązkiem regulowanym prawnie, którego nieprzestrzeganie może wiązać się nałożeniem mandatu w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych. Co jednak najważniejsze, to prosty nawyk redukujący ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku kolizji drogowej i mogący uratować życie. Właśnie kierowca odpowiada za to, czy wszyscy pasażerowie są odpowiednio zapięci przed rozpoczęciem podróży.

8. Złe ustawienie fotela

Fotel to element wyposażenia mający wpływ na bezpieczeństwo pasywne. Powinien być tak ustawiony, aby kierowca miał łatwy dostęp do kierownicy, a jednocześnie mógł wygodnie operować pedałami hamulca i gazu. Zbyt bliskie przysunięcie może ograniczyć przestrzeń ruchu, natomiast za dalekie odsunięcie powodować zbyt duże obciążenie ramion. Właściwa pozycja fotela wpływa również na optymalną widoczność drogi, ergonomiczną pozycję ciała, wsparcie kręgosłupa i głowy, a także pozwala zachować odpowiednią siłę hamowania. Upewnij się, że Twój fotel jest odpowiednio dostosowany do Twojej sylwetki i wzrostu, aby uniknąć bólu pleców i zmęczenia w czasie jazdy.

9. Brak koncentracji

Smartfony, nawigacje i inne technologiczne udogodnienia, a do tego otaczające nas zewsząd billboardy i reklamy – to czynniki, które istotnie wpływają na obniżenie koncentracji kierowców. Świadomie lub nieświadomie poddajemy się wpływowi tych rozpraszaczy, co często niesie ze sobą niekorzystne skutki. Brak koncentracji podczas jazdy może prowadzić do nieuwagi i popełnienia błędów, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo wypadków. Może mieć różne przyczyny, począwszy od zmęczenia, przez korzystanie z telefonu komórkowego, aż po rozpraszające myśli lub rozmowy z pasażerami. Niezależnie od tego, czym jest spowodowany, skutkuje spadkiem szybkości reakcji kierowcy na nieprzewidziane sytuacje na drodze i ogólne pogorszenie się jakości jazdy, co z kolei może irytować innych uczestników ruchu drogowego. Aby utrzymać optymalny poziom koncentracji podczas jazdy autem należy więc unikać korzystania z telefonu komórkowego, regularnie robić przerwy podczas długich tras i skupić się wyłącznie na prowadzeniu pojazdu.

10. Niedostosowanie prędkości

Według statystyk Komendy Głównej Policji niedostosowanie prędkości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Polega to na przekraczaniu ograniczeń prędkości lub utrzymywaniu zbyt dużej prędkości w danych warunkach drogowych. Może mieć szereg negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa jazdy, takich jak wydłużenie drogi hamowania, utrata przyczepności i kontroli nad pojazdem, ograniczenie czasu reakcji czy ryzyko poważniejszych obrażeń w razie ewentualnego wypadku. Aby uniknąć skutków nadmiernej prędkości, kierowcy powinni przestrzegać ograniczeń, uwzględniać czynniki atmosferyczne i natężenie ruchu oraz zachować zdrowy rozsądek, jednocześnie znając możliwości własne oraz pojazdu.

Podsumowanie

Pamiętaj, że unikanie tych błędów nie tylko sprawi, że będziesz bezpieczniejszym kierowcą, ale także pomoże Ci uniknąć mandatów i wypadków drogowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bezpiecznej jeździe lub skorzystać z naszych usług szkoleniowych, skontaktuj się ze szkołą jazdy Jazdam już dziś!