Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Projekty

Rekrutacja do projektu „Ciężarówką przez świat – JaZDAMowy rozwój zawodowy”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 do 31.01.2023 na obszarze LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami zamieszkującymi na obszarze objętym

Czytaj więcej

„Młodzieżowy klub rozwojowy”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost wiedzy i zainteresowań u 15 osób- dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego obszar miasta Inowrocław do 30.06.2022 r. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU: Zadania w klubie młodzieżowym

Czytaj więcej

Klub Młodzieżowy “Edukacyjna podróż w przyszłość”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost wiedzy i zainteresowań u 15 osób- dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 6 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego obszar miasta Inowrocław do 30.06.2022 r. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU: Zadania w klubie młodzieżowym

Czytaj więcej