13 lat
doświadczenia

Projekt „Bezpieczny weekend”

08.07.2019

Projekt skierowany jest do dzieci w grupie wiekowej 8-12 lat. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci z zakresu przepisów ruchu drogowego. Jest to program, który w przyjazny, praktyczny, a zarazem nowoczesny sposób pozwala dzieciom zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, a co za tym idzie, swoje bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego.

W ramach projektu stworzyliśmy 3 grupy, w których uczymy dzieci przez zabawę. Grupy działają na terenie gminy miejskiej Inowrocław, gdzie również odbywają się zajęcia. Uczestniczy w nich łącznie 28 chłopców oraz 32 dziewczynki. Wszystkie zajęcia będą prowadzone są przez naszych instruktorów jazdy z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego, realizowane są następujące formy wsparcia:

– zajęcia teoretyczne, obejmujące tematykę przepisów ruchu drogowego

– zajęcia praktyczne – jazda na rowerze, odpowiednie zachowanie w ruchu drogowym, symulowanie sytuacji drogowych

– gry i zabawy związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego

– zajęcia na różnego typu symulatorach

– zajęcia z pierwszej pomocy

Wartość projektu: 53 630,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020