13 lat
doświadczenia

Regulamin sklepu internetowego

§1

Właścicielem Sklepu Internetowego jazdam.pl jest firma:

Szkoła Jazdy JaZdam Nikodem Dolata
ul. Garbary 3 (budynek G, sala G205)
85-229 Bydgoszcz

NIP: 562 173 18 95
REGON: 340386520
Tel.: +48 606255010

dolata@jazdam.pl

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika, Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§ 2 Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jazdam.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Stroną dokonującą sprzedaży usług zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jazdam.pl, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu.

§ 3 Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§ 4 Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być usługi wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego jazdam.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny kursów, jazd doszkalających i materiałów dydaktycznych znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (ceny podane w sklepie to ceny brutto z zerowym podatkiem VAT).

3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie wymienione kursy i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§ 5 Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jazdam.pl odbywa się poprzez:

  • Dodawanie produktów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w Sklepie Internetowym
  • lub – wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego kursu, jazdy doszkalającej lub materiałów dydaktycznych na adres sklepu dolata@jazdam.pl wraz z pisemnym oświadczeniem zapoznania się z regulaminem sklepu dostępnym pod adresem: jazdam.pl/regulaminy/regulamin-sklepu-internetowego.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI PL: 89 1050 1139 1000 0023 2514 3499

3. Każde zamówienie składane w Sklepie jazdam.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego jazdam.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usług pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym jazdam.pl. Umowa sprzedaży usług może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

§ 6 Formy płatności

1. Płatność gotówkowa pod adresem określonym w § 1.

2. Przelew całościowy lub częściowy przed realizacją kursu. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Nabywcy przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu złożenia zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.