13 lat
doświadczenia

„Trwa realizacja projektu „Uwierz w siebie!”

23.09.2020

Szkoła Jazdy JaZDAM od lutego tego roku realizuje projekt pn. „Uwierz w siebie!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji 15 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar LSR poprzez realizację programu „Uwierz w siebie!” w okresie 01.02-31.12.2020 r.

Beneficjantami projektu są osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego obszar LSR czyli gminy: Barcin, Żnin, Rogowo, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Gąsawę.

Trwający projekt cieszy się dużą popularnością wśród uczestników jak i społeczności lokalnej. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach z lekarzem, dietetykiem, ratownikiem medycznym czy ponownie z rehabilitantem. Z pomocą takich fachowców będą mogli wprowadzić istotne zmiany w swoim życiu. We wrześniu odbył się 3-dniowy biwak, podczas którego uczestnicy mogli podsumować dotychczas zdobytą wiedzę. Nie zabrakło również atrakcji w postaci zajęć muzycznych z duetem Anna Hnatowicz & Marcin Cholewa, zajęć kulinarnych prowadzonych przez autora wielu kucharskich książek – Krzysztofa Leśniewskigo, czy harcerskiego świeczkowiska. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z Liderem mające na celu integrację lokalnych społeczności.

Wszystkie wyższej wymienione działania odbywają się w rygorze sanitarnym, zgodnie w wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Wartość projektu: 53 420,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł.

Środki rozdysponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć.