Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Akademia Sportu i Zabawy – Rekrutacja

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej dzieci i młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 12 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.06.2022 roku. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU: Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 5 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku

Czytaj więcej

Poszukiwacze przygód – Rekrutacja

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej dzieci i młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 12 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.06.2022 roku. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU: Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 5 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku

Czytaj więcej