Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n
biuro@jazdam.pl

Trwa projekt „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE: Projekt „Lepiej z JaZDAM!” realizowany jest w okresie od 01.03.2023 do 31.08.2023 na obszarze LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które: ZAKRES WSPARCIA: Wsparcie realizowane jest w oparciu o opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualne Ścieżki

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r. na obszarze LSR Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „DWIE RZEKI”. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: ZAKRES WSPARCIA: Wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie

Czytaj więcej

Trwa projekt „W drodze do JaZDAMowego rozwoju zawodowego”

O PROJEKCIE: Projekt „W drodze do JaZDAMowego rozwoju zawodowego” realizowany jest w okresie od 01.05.2022 do 31.01.2023 na obszarze powiatu mogileńskiego. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które: ZAKRES WSPARCIA: Wsparcie realizowane jest w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika w pierwszej fazie projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) określającą

Czytaj więcej

Trwa projekt „W trasie po JaZDAMowy rozwój zawodowy”

O PROJEKCIE: Projekt „W trasie po JaZDAMowy rozwój zawodowy” realizowany jest w okresie od 01.04.2022 do 31.01.2023 na obszarze powiatu mogileńskiego. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które: mieszkają na terenie obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (tj. powiat mogileński), korzystają ze wsparcia w maksymalnie jednym

Czytaj więcej