Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Rekrutacja do projektu „AS – aktywnie i społecznie”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2022 do 28.02.2023 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu, tj. będące: KRYTERIA PREMIUJĄCE: ZAKRES WSPARCIA: W ramach projektu dla uczestników zaplanowano następujące wsparcie: CEL PROJEKTU: Aktywizacja społeczna 12

Czytaj więcej

Klub Młodzieżowy „Akademia sportu i zabawy”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 15.11.2021 do 30.06.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. GRUPA DOCELOWA: Projekt realizowany jest dla grupy 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu, tj. będące: ZAKRES WSPARCIA: W ramach przedmiotowego projektu grantowego realizowane są następujące formy wsparcia: CEL PROJEKTU: Celem projektu

Czytaj więcej

Klub Młodzieżowy „Poszukiwacze Przygód”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 15.11.2021 do 30.06.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. GRUPA DOCELOWA: Projekt realizowany jest dla grupy 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu, tj. będące: ZAKRES WSPARCIA: W ramach przedmiotowego projektu grantowego realizowane są następujące formy wsparcia: CEL PROJEKTU: Celem projektu

Czytaj więcej

Trwa projekt „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. GRUPA DOCELOWA: Projekt realizowany jest dla grupy 16 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będących: ZAKRES WSPARCIA: Wsparcie realizowane jest w oparciu o opracowaną indywidualnie dla

Czytaj więcej