13 lat
doświadczenia

Trwa projekt „Mogę wszystko!”

30.08.2020

Szkoła Jazdy JaZDAM od lutego tego roku realizuje projekt pn. „Mogę wszystko!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji 15 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar LSR poprzez realizację programu „Mogę wszystko” w okresie 01.02-31.12.2020 r.

Beneficjantami projektu są osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego obszar LSR czyli gminy: Barcin, Żnin, Rogowo, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Gąsawę.

Zajęcia rozpoczęły się w lipcu i realizowane są w Środowiskowym Domu Samopomocy w Barcinie. Od tego czasu uczestnikom została zapewniona pierwsza forma wsparcia w postaci wsparcia psychologicznego.

W następnych miesiącach realizowane będą takie formy wsparcia jak:

  • Zajęcia z liderami dla społeczności lokalnej,
  • Zajęcia taneczne,
  • Wyjazdy na basen,
  • Warsztaty komputerowe,
  • Warsztaty ekologiczne,
  • Zajęcia edukacyjne,
  • Wyjazdy,
  • Wycieczki,
  • Otwarte wydarzenie integracyjne.

Wartość projektu: 54 060,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł.

Środki rozdysponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.