13 lat
doświadczenia

Trwa projekt „Uwierz w siebie!”

30.08.2020

Szkoła Jazdy JaZDAM od lutego tego roku realizuje projekt pn. „Uwierz w siebie!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji 15 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar LSR poprzez realizację programu „Uwierz w siebie!” w okresie 01.02-31.12.2020 r.

Beneficjantami projektu są osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego obszar LSR czyli gminy: Barcin, Żnin, Rogowo, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Gąsawę.

Zajęcia rozpoczęły się w lipcu i realizowane są w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie w formie weekendowych zjazdów. Przez ten zrealizowaliśmy takie formy wsparcia jak: wsparcie psychologiczne, zajęcia z rehabilitantem oraz otwarte spotkania z liderem.

Wartość projektu: 53 420,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł.

Środki rozdysponowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć.