Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n
biuro@jazdam.pl

styczeń 2020

W grupie siła!

Szkoła Jazdy JaZdam, w ramach naboru 1/G/2019 Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”, realizuje projekt pt. „W grupie siła!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność / Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR / Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest

Czytaj więcej