13 lat
doświadczenia

Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga!

Projekt Szkoły Jazdy JaZdam na rzecz bezpieczeństwa! Bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, dużych i małych. A adresowany właśnie do tych młodszych.

DLA KOGO

Dla 24 uczestników z Bydgoszczy, biorących udział w projekcie w 3 grupach. Zorganizowaliśmy dla nich warsztaty dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego – na wesoło, by uczyć przez zabawę. Tak, by w ciekawy sposób pokazać im, na czym polega bezpieczeństwo i jak o nie dbać – czy to na rowerze, czy pieszo, czy na ulicach.

PO CO

A to wszystko po to, by pomóc dzieciom defaworyzowanym (zamieszkałym teren LSR), zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. By wesprzeć proces ich edukacji, stworzyć możliwość odkrycia ich potencjału i predyspozycji. By wzmocnić proces integracji ze społeczeństwem oraz zapewnić bezpieczną formę spędzania wolnego czasu, połączonego z rozwojem talentów i zainteresowań.

CO ROBIMY

Co robimy? Mamy zajęcia teoretyczne, prowadzone przez instruktora nauki jazdy. Są gry i zabawy, są zajęcia praktyczne – jazda na rowerze, symulacje sytuacji drogowych. Zajęcia z symulatorem wydarzeń i dachowania, nauka pierwszej pomocy…

JAK TO MOŻLIWE

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Poniżej kilka fotek pokazujących, jak świetnie się bawimy. 🙂