„JaZDAMowy Klub Młodzieżowy w Inowrocławiu”

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.07.2021 roku. Zasady funkcjonowania klubu: Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 6 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci

Czytaj więcej