„WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE możliwości!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób, które: spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego, nie uczestniczyły wcześniej w projektach

Czytaj więcej