„Czas na zmiany!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 18 osób, które: spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkają na terenie miasta Inowrocław, uczestniczą/uczestniczyły w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze

Czytaj więcej