Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Projekty

Rozwój firmy – rozszerzenie usług (AUTOBUS)

Szkoła Jazdy JaZDAM – PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata w Piechcinie poprzez zakup środka trwałego do świadczenia nowego rodzaju oraz rozszerzenia usług.” OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest zakup używanego autobusu wraz z jego przystosowaniem do świadczenia następujących usług: Usługi nowe: Usługi

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Lepiej z JaZDAM!”

O PROJEKCIE Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 do 31.05.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami zamieszkującymi na obszarze

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „JaZDAMowy rozwój zawodowy mieszkańców powiatu nakielskiego”

O PROJEKCIE Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2021 do 31.05.2022 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami zamieszkującymi na obszarze

Czytaj więcej

Klub Młodzieżowy “Razem lepiej!”

Szkoła Jazdy JaZDAM od sierpnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Razem lepiej!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR

Czytaj więcej