Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

grudzień 2020

Rekrutacja do projektu „Wyższe kwalifikacje – większe perspektywy!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób, które: spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego, nie uczestniczyły wcześniej w projektach

Czytaj więcej

„Czas na zmiany!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Inowrocław. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 18 osób, które: spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkają na terenie miasta Inowrocław, uczestniczą/uczestniczyły w maksymalnie 1 projekcie objętym grantem dofinansowanym ze

Czytaj więcej

„JaZDAMowy Klub Młodzieżowy w Inowrocławiu”

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji młodzieży z terenu LSR poprzez stworzenie klubu młodzieżowego dla 15 os. zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.07.2021 roku. Zasady funkcjonowania klubu: Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 6 miesięcy. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, w godzinach niekolidujących z wypełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci

Czytaj więcej