Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n
biuro@jazdam.pl

WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE możliwości!

Rekrutacja do projektu „Wyższe kwalifikacje – większe perspektywy!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób, które: spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego, nie uczestniczyły wcześniej w projektach

Czytaj więcej

„WYŻSZE kwalifikacje – WIĘKSZE możliwości!”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2021 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 15 osób, które: spełniają co najmniej 1 z przesłanek określonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkają na terenie obszaru powiatu żnińskiego, nie uczestniczyły wcześniej w projektach

Czytaj więcej