Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

wrzesień 2020

„Trwa realizacja projektu „Uwierz w siebie!”

Szkoła Jazdy JaZDAM od lutego tego roku realizuje projekt pn. „Uwierz w siebie!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji 15 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem

Czytaj więcej

Trwa realizacja projektu „Mogę wszystko!”

Szkoła Jazdy JaZDAM od lutego tego roku realizuje projekt pn. „Mogę wszystko!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.Celem głównym projektu jest: Poprawa sytuacji 15 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Czytaj więcej