13 lat
doświadczenia

Rozwój firmy – rozszerzenie usług (AUTOBUS)

Szkoła Jazdy JaZDAM – PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata w Piechcinie poprzez zakup środka trwałego do świadczenia nowego rodzaju oraz rozszerzenia usług.”

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest zakup używanego autobusu wraz z jego przystosowaniem do świadczenia następujących usług:

  1. Usługi nowe:
    • Usługi turystyczne – Firma będzie świadczyć usługi transportowe przewozu osób na rynku krajowym.
  1. Usługi udoskonalone:
    • Kurs prawa jazdy kat. D – Firma będzie świadczyć usługi szkoleniowe z zakresu nauki jazdy.

Okres realizacji projektu: 06.2021 r. – 08.2021 r.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata poprzez zakup sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia świadczenia nowych oraz rozszerzenia usług.

REZULTATY PROJEKTU:

  • Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie: 1
  • Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie: 1

Wartość projektu: 137 863,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99 989,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, pod nadzorem Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.