Szkoła jazdy Jazdam

66220000_334298287488874_5565781297785208832_n

Projekty

Rekrutacja do projektu „AS – aktywnie i społecznie”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2022 do 28.02.2023 na obszarze LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 12 osób spełniających kryteria dostępu do projektu, tj. będące: KRYTERIA PREMIUJĄCE: ZAKRES WSPARCIA: W ramach projektu dla uczestników zaplanowano następujące wsparcie: CEL PROJEKTU: Aktywizacja społeczna 12

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „W drodze do JaZDAMowego rozwoju zawodowego”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2022 do 31.01.2023 na obszarze LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami zamieszkującymi na obszarze objętym

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „W trasie po JaZDAMowy rozwój zawodowy”

O PROJEKCIE: Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2022 do 31.01.2023 na obszarze LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. GRUPA DOCELOWA: W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 15 osób spełniających kryteria dostępu do projektu (szczegółowy opis w Regulaminie projektu), tj. będące: osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami zamieszkującymi na obszarze objętym

Czytaj więcej